לידיעת שר החינוך יואב קיש:
מערכת החינוך בהכרח מחויבת להימנע מחתירה לקונצנזוס. תפקיד המחנך/ת הוא להעיר את הדמיון, להעשיר את הרוח והאת המחשבה, לאתגר, לשקף ולעבד קונפליקטים אידאולוגיים וערכיים.
מי שפוגע היום בפורום המשפחות השכולות, יפגע מחר גם בארגוני שלום אחרים, אחר כך בארגוני להט"ב ואחר כך, מי יישאר?

"להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים"

כן, אני מעוניינ.ת להעשיר במפגש דיאלוג עם פורום המשפחות השכולות