fbpx

שינוי תקנות החינוך המוכר שאינו רשמי – בכייה לדורות

יו"ר וועדת כספים, ח"כ משה גפני, מאיים להתפטר מתפקידו ולפרק את הממשלה אם עד יום שישי היא לא תחיל את תוכנית "אופק חדש" על רשתות החינוך החרדי, ותגדיל את תקציב הרשתות הפרטיות החרדיות ב600 מיליון ש"ח.

כדי לעשות קצת סדר בנושא, מצורפות 3 נקודות מרכזיות על השינוי ההיסטורי במערכת החינוך.

כאשר ביקשה הממשלה להחיל את הסכם "אופק חדש" במסגרת הדיונים על תקציב המדינה האחרון, על מנת להוביל לתוספת של 600 מליון ₪ לבתי הספר המפלגתיים החרדיים (הגדלה של 30% בתקציבן),התברר שבשביל לעשות את זה צריך לשנות את "תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים)" – התקנות שמסדירות את החינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר), כך שיאפשרו לכל בית ספר מוכש"ר להצטרף בכלל להסכם אופק חדש. תהליך שינוי התקנות נתקל בהתנגדות חריפה של גורמי מקצוע מחוץ ואף בתוך הממשלה – במשרד האוצר, במשרד המשפטים, בוועד החינוך ובמשרד החינוך עצמו. אלה טענו שהחלת אופק חדש על בתי הספר המפלגתיים החרדים תהפוך את תקציבם לגבוה ביותר מכלל גורמי החינוך בישראל, שיש להתנות את העברת הכספים בהגדלת הפיקוח, שיש בעיה עם ההתנהלות הכלכלית העכשווית של הרשתות ועוד.

  • תיחזוק רשתות חינוך מושחתות אשר מחנכות לבורות – רשתות החינוך המפלגתיות החרדיות אינן מלמדות לימודי ליבה ואזרחות ברמה ראויה, אינן מחנכות את תלמידיהן להשתלבות בחברה הישראלית ונוהגות באופן תדיר להעסיק מקורבים, לנצל מורים ולהיכנס לחובות עתק של מאות מיליונים, מתוך אמונה שמדינת ישראל תכסה אותן. העברת מאות מיליוני שקלים נוספים מדי שנה לרשתות אלה רק תחזק את שלל התופעות הבעייתיות האלה.
  • פגיעה בחינוך הממלכתי-חרדי (הממ"ח) ובשילוב בני החברה החרדית בשוק העבודה – עד עתה, היתרון התקציבי של הממ"ח היה גורם מרכזי למוטיבציית בתי ספר חרדים מוכש"רים להפוך לממלכתיים. כעת, אם תהיה אפשרות לקבלת אותו תקציב במסגרת החינוך המוכש"ר, יהיה עוד יותר קשה למשוך בתי ספר לעבור לממ"ח.
  • פגיעה במערכת החינוך הציבורית – בעקבות עתירה של בתי ספר מוכש"ר שאינם חרדים לבית המשפט, הבהיר בית המשפט שלא ניתן יהיה להפלות את בתי הספר האלה ומשרד החינוך ייאלץ בהמשך להחיל את אופק חדש גם עליהם. התוצאה תהיה שעוד ועוד בתי ספר בישראל יזלגו מהחינוך הציבורי לפרטי, מה שיגדיל עוד יותר את הפערים והאפליה בחינוך בישראל. דווקא לאחר 7 באוקטובר, כשהובהר עד כמה אנחנו תלויים האחד בשני ועד כמה יש צורך לאפשר לכולנו תנאים שווים וסיפור משותף, פועלת הממשלה על מנת להגדיל את ההפרדה ואי השוויון.

התלמידות והתלמידים החרדים זכאים ליהנות מהזכות לחינוך כמו כל תלמיד אחר בישראל וזכאים גם ליהנות מתקצוב שווה. אבל לפני ואחרי התקצוב – הם זכאים לקבל חינוך ברמה שווה מבחינה תוכנית ופדגוגית, שיכין אותם לחיים אזרחיים בוגרים ולעולם התעסוקה של המאה ה-21. הם זכאים למערכת חינוך שלא תפלה ביניהם בכניסה לבתי הספר, ושלא תכבול אותם ואת בני משפחותיהם פוליטית למפלגות מסוימות. מדינת ישראל יכולה לספק את הזכויות הללו לתלמידים ולתלמידות החרדים באמצעות בתי הספר של הממ"ח – החינוך הממלכתי חרדי. טוב עושים גורמי המקצוע שמתנגדים לשינוי תקנות המוכש"ר וטוב תעשה הממשלה שלא תמשיך את העוולה הזו.

זמן הכרעות | הכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון 2024
תודה שנרשמת!

נתראה ביום חמישי 2.5.24, בבית ציוני אמריקה, תל אביב

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

הכניסו ליומן: