fbpx

ח"כ נעמה לזימי, ח"כ מרב בן-ארי וקרן ברל כצנלסון

מזמינים אותך לאירוע:

ממחאה למדיניות | עשור לצעדת העגלות

יום שלישי | 3.8.2021 | 14:30-16:30 | כנסת ישראל

מחאת 'צעדת העגלות' החלה ב 28 ביולי 2011, כיוזמה של אמהות שביקשו להפנות את הזרקור הציבורי אל יוקר גידול הילדים בגיל הרך בישראל, כרכיב מרכזי בסוגיית יוקר המחייה שהציתה את מחאת קיץ 2011. בעקבות מחאת העגלות הוחלט להרחיב את תחולתו של חוק חינוך חינם לגיל 3. זאת, כחלק מיישום המלצות הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי (ועדת טרכטנברג). כיום, עומדת על הפרק הרחבה נוספת של אחריות המדינה לגיל הרך, באמצעות חוק הפיקוח שייכנס לתוקף בשנת הלימודים הקרובה ולאור הכוונה של שרת החינוך להעביר את תחום הגיל הרך לאחריות משרדה.

פרטים להרשמה:

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo

נתראה בקרוב בסמינר השנתי השני
בנושא סוציאל דמוקרטיה - טייק 2 - שמאל כלכלי-חברתי בעידן מגזרי

יום שלישי, 19 בספטמבר 2023, בשעות 9:30 – 16:00
המועצה לישראל יפה, פארק הירקון, שד' רוקח 80, תל אביב

זמן הכרעות | הכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון 2024
תודה שנרשמת!

נתראה ביום חמישי 2.5.24, בבית ציוני אמריקה, תל אביב

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

הכניסו ליומן: