fbpx

איך תפגע ההפיכה המשטרית גם בזכויות העובדים ובעבודה המאורגנת?

קרן ברל כצנלסון

ההפיכה המשטרית תאפשר לקואליציה לשלוט באופן מלא במינויים והפיטורים של שופטי בית הדין לעבודה ללא שום איזונים ובלמים. כך, היא תוכל לשנות את אופיו ואת זכויות העובדים בישראל באופן דרמטי

הרפורמה המשפטית תשפיע על איגודי העובדים בשלוש דרכים עיקריות:

  1. בחירת שופטים לבית הדין לעבודה – היום מתקיים איזון בין כוחה של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים לכוחות אחרים. השתלטות הקואליציה על הוועדה עלולה להוביל למינוי שופטים בעלי אג'נדה שמרנית קיצונית לביה"ד לעבודה, שלפסיקותיו והכרעותיו יש השפעה דרמטית על זכויות העובדים בישראל ועל האפשרות לשבות.
  2. זכות השביתה – ביטול המעמד המיוחד שיש לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו והאפשרות להתגבר עליו ברוב של 61, יובילו להחלשת זכות השביתה, שכיום היא פועל יוצא שלו. 
  3. ביטול הביקורת השיפוטית – יאפשר לממשלה לפגוע גם בזכות ההתארגנות והשביתה.

לביה"ד לעבודה שני תפקידים דרמטיים הקשורים לזכויות עובדים:

– אישור (או אי אישור) צווי מניעה לשביתות

– פסיקות וקביעת תקדימים בתחום זכויות העובדים 

 

זכויות והגדרות בסיסיות ביותר כמו הגדרה של מהו עובד שכיר, האיסור על מעסיק להתערב בהתארגנות עובדיו וזכות השימוע – כולן נקבעו בביה"ד לעבודה.

לפי הצעת החוק שתעלה מחר בוועדת חוקה, הקואליציה תשלוט באופן מלא במינויים והפיטורים של שופטי ביה"ד ללא שום איזונים ובלמים, ותוכל לשנות את אופיו ואת זכויות העובדים בישראל באופן דרמטי.

זכות השביתה בישראל לא מעוגנת בחוק, אלא רק בדרכים עקיפות, ובהכרה של בית הדין שזכות השביתה היא חלק מה"כבוד" ב"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו". ביטול התוקף של חוק היסוד הזה והיכולת להתגבר עליו ברוב רגיל של 61, יאפשרו פגיעה אנושה בזכות השביתה, שהיא הכוח היחיד של העובדים.

האמת שכן, ואפילו לא מזמן. בהונגריה. גם בה שם לו ראש הממשלה למטרה להרוס את התשתיות הדמוקרטיות של המדינה, ובהן גם זכויות העובדים.

מיד אחרי שהשתלט על מערכת המשפט, העביר ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, חוק שמחליש משמעותית את כוחן של שביתות, עד כדי כך שכמעט אי אפשר לקיים אותן בפועל. 

בתקופתו של אורבן הגיע שיעור העובדים המאוגדים בהונגריה לשפל חסר תקדים ביחס למרבית מדינות אירופה וזכויות העובדים התדרדרו בה מאוד.

אורבן העביר חוקים רבים שדרדרו את מצב העובדים. כך, למשל, נקבע שתשלום נוסף על שעות נוספות יבוטל, וגם – במה שכונה "חוק העבדות" – שמעסיקים יוכלו להעסיק עובדים 1,200 שעות נוספות לאורך 3 שנים.

למרות שהיא מעוגנת בחוקה ההונגרית, העביר אורבן – אחרי שהשתלט על מערכת המשפט – חוק שמחליש משמעותית את הכוח של שביתות, וכמעט לא מאפשר לקיים אותן בפועל.

בנוסף הוחלט שהסכמים קיבוציים יוכלו גם להרע תנאים סוציאליים שנקבעו בחוק, ושיעור ההסכמים הקיבוציים צנח.

התהליכים הללו התחילו עוד לפניו, אבל בתקופתו של אורבן הגיע שיעור העובדים המאוגדים לשפל חסר תקדים ביחד למרבית מדינות אירופה. 

 

יש לאיגודים בעיה משפטית לצאת לשביתה מלאה על נושא "פוליטי", אבל ישנם כמה דברים שהאיגודים בכל זאת יכולים לעשות:

– להכריז על עיצומים נרחבים

– להכריז עכשיו על סכסוכי עבודה שקשורים באופן ישיר לתנאי העבודה והשכר של העובדים המאוגדים בהם

–  לתת גב משפטי לעובדים שהחליטו לשבות ושמעסיקיהם רוצים לפטר או להעניש אותם כתוצאה מהבחירה לשבות

לחצו על התמונה לקריאת הנייר המלא:

לחצו על התמונה לקריאת הכתבה בכלכליסט:

זמן הכרעות | הכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון 2024
תודה שנרשמת!

נתראה ביום חמישי 2.5.24, בבית ציוני אמריקה, תל אביב

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

הכניסו ליומן: