fbpx
חרדים למדינה - 17.11.2021

יחסי החברה החרדית והמדינה חייבים להשתנות. איך השינוי צריך להראות?

אירוע תוכן של כתב העת תלם

17.11.2021 | 19:30 | בית אליאנס, כי"ח 2, ירושלים​​

מנחים: אביעד הומינר-רוזנבלום ומיכל צ'רנוביצקי, קרן ברל כצנלסון

להרשמה:
הכניסה ברישום מוקדם בלבד ומותנית בהצגת תו ירוק

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comYahoo

19:30

התכנסות ומינגלינג

20:00

הקדמה וברכות

20:10

הנחת רווחה

החברה החרדית מקבלת שירותי רווחה, חינוך ודיור מגזריים שמנציחים את התלות שלהם במשטר ההפרטה. כיצד ניתן לשבור את המעגל?

אביעד הומינר-רוזנבלום משוחח עם
פרופ' דני גוטווין (אוני' חיפה)
וד"ר נחומי יפה (אוני' ת"א)

למאמרם של אביעד הומינר- רוזנבלום ויערה מן "הנחת רווחה"
למאמרו של פרופ' דני גוטוין "החרדים והכלכלה הפוליטית של המגזרים"

20:30

הפיל שבחיידר

כולם מדברים על לימודי ליבה. צריך להתחיל לדבר על חינוך חרדי-ממלכתי.

מיכל צ'רנוביצקי משוחחת עם
ח"כ משה טור-פז (יש עתיד)
וד"ר לטם פרי-חזן (אוני' חיפה)

למאמרה של מיכל צ'רנוביצקי "הפיל שבחיידר"

20:50

תורתם לאומנותם?

החברה החרדית משתלבת יותר מבחינה חברתית וכלכלית, אך באותו זמן גם מקצינה ימינה מבחינה פוליטית. איך אפשר לשנות מגמה?

אביעד הומינר-רוזנבלום משוחח עם
פנינה פויפר (מנכ"לית 'הציבור החרדי- ממלכתי')

למאמרה של פנינה פויפר "תורתם לאומנותם"

21:10

מחיר ההתחברות

כיצד מחברים את האוטונומיה החרדית למדינת ישראל ומהם העקרונות וההסדרים הדמוקרטיים שאסור להפקיר בשם אותו חיבור?

מיכל צ'רנוביצקי משוחחת עם
אנשיל פפר (הארץ) וטלי פרקש (YNET)

למאמרו של אנשיל פפר "תכנית ההתחברות"

21:30

"אברום בורשטיין והכליזמרים הירושלמים" | הופעה מוזיקלית

להרשמה:
הכניסה ברישום מוקדם בלבד ומותנית בהצגת תו ירוק
הכניסו ליומן:

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

נתראה בקרוב בסמינר השנתי השני
בנושא סוציאל דמוקרטיה - טייק 2 - שמאל כלכלי-חברתי בעידן מגזרי

יום שלישי, 19 בספטמבר 2023, בשעות 9:30 – 16:00
המועצה לישראל יפה, פארק הירקון, שד' רוקח 80, תל אביב

זמן הכרעות | הכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון 2024
תודה שנרשמת!

נתראה ביום חמישי 2.5.24, בבית ציוני אמריקה, תל אביב

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

הכניסו ליומן: